Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Crassulaceae
Genus : Umbilicus DC.
Taxon : Umbilicus horizontalis (GUSS.) DC. var. intermedius (BOISS.) CHAMBERLAIN

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-5
Habitat : çimenli kıyılar, kalkerli kaya yarıkları, ağaç gövdeleri
Yükseklik : 50-900
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : G. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : Yunanistan, Kıbrıs, B. Suriye, B. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
MARDİN, SİİRT, ŞIRNAK, ANTALYA, ELAZIĞ, HATAY, ŞANLIURFA
Based on Grids:
B7, C3, C5, C6, C7, C8, C9