Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Crassulaceae
Genus : Rosularia (DC.) STAPF
Taxon : Rosularia elymaitica (BOISS. ET HAUSSKN.) BERGER

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Monokarpik
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-6
Habitat : dere üstündeki kaya yarıkları
Yükseklik : 1830-1830
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : GD. Anadolu
Genel Dağılımı : B. İran, Ermenistan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ
Based on Grids:
C10