Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Crassulaceae
Genus : Sedum L.
Taxon : Sedum tenellum M. BIEB.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Rosales
Family Crassulaceae
Genus Sedum
Species Sedum tenellum M. BIEB.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-8
Habitat : kar yatakları, kayaların çöküntü yerleri
Yükseklik : 1700-3400
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : K., D. ve G. Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkasya, K. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, HAKKARİ, ŞIRNAK, BİTLİS, ARTVİN, ERZİNCAN, GİRESUN, KAYSERİ, NİĞDE, RİZE, VAN
Based on Grids:
A7, A8, A9, B5, B7, B8, B9, B10, C5, C9, C10