Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Crassulaceae
Genus : Sempervivum L.
Taxon : Sempervivum armenum BOISS. ET HUET. var. armenum BOISS. ET HUET.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Rosales
Family Crassulaceae
Genus Sempervivum
Species Sempervivum armenum BOISS. ET HUET.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-8
Habitat : kireçtaşlı tepeler, volkanik yamaçlar, hareketli kayalar
Yükseklik : 1600-3200
Endemik : endemik
Element : Karadeniz (Dağ)
Türkiye dağılımı : K. Anadolu
Genel Dağılımı : Türkiye

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ÇANKIRI, ERZURUM, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, RİZE, TRABZON, BAYBURT
Based on Grids:
A4, A7, A8, B8