Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Crassulaceae
Genus : Sempervivum L.
Taxon : Sempervivum davisii MUIRHEAD

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Rosales
Family Crassulaceae
Genus Sempervivum
Species Sempervivum davisii MUIRHEAD

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-7
Habitat : volkanik kayalar, çimenli yamaçlar
Yükseklik : 700-2300
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : KD. Anadolu
Genel Dağılımı : KB. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, ARTVİN, ERZURUM
Based on Grids:
A8, A9, B8, B10