Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Saxifragaceae
Genus : Saxifraga L.
Taxon : Saxifraga exarata VILL. var. exarata VILL.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Rosales
Family Saxifragaceae
Genus Saxifraga
Species Saxifraga exarata VILL.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-7
Habitat : gölgeli kayalar ve uçurumlar
Yükseklik : 2100-3900
Endemik : Endemik değil
Element : Avrupa-Sibirya
Türkiye dağılımı : K. ve Dış Anadolu
Genel Dağılımı : G. ve O. Avrupa, Kafkasya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
BOLU, AĞRI, ARTVİN, NİĞDE, AKSARAY, BAYBURT
Based on Grids:
A3, A8, A9, B5, B10