Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Saxifragaceae
Genus : Saxifraga L.
Taxon : Saxifraga adscendens L. subsp. adscendens L.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Rosales
Family Saxifragaceae
Genus Saxifraga
Species Saxifraga adscendens L.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-7
Habitat : kayalık yerler ve uçurumlar
Yükseklik : 2000-2700
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : K., G. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : Avrupa, Kafkaslar

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, KASTAMONU, ARTVİN, BURSA, NİĞDE, BAYBURT
Based on Grids:
A2, A5, A8, B10