Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Parnassiaceae
Genus : Parnassia L.
Taxon : Parnassia palustris L.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Rosales
Family Saxifragaceae
Genus Parnassia
Species Parnassia palustris L.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-9
Habitat : ıslak çayırlar, dere kıyıları
Yükseklik : 1200-3300
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : Anadolu
Genel Dağılımı : Avrupa, KB. Afrika, Kafkasya, K. Irak, K. ve B. İran, Pakistan, Sibirya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, ARTVİN, BURSA, ÇANAKKALE, DENİZLİ, ERZİNCAN, ERZURUM, GİRESUN, NİĞDE, RİZE, SİVAS, TRABZON, VAN
Based on Grids:
A2, A6, A7, A8, B1, B7, B9, C2, C5, C9, C10