Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Apiaceae
Genus : Eryngium L.
Taxon : Eryngium giganteum BIEB.

Vernacular Names of The Taxon
At dikeni (Hamsiköy-Trabzon)

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Apiales
Family Apiaceae
Genus Eryngium
Species Eryngium giganteum BIEB.

General Taxon Information
Ömür : İki yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-8
Habitat : orman açıklığı, çalılık, kayalık veya çıplak yamaçlar
Yükseklik : 800-2300
Endemik : Endemik değil
Element : Karadeniz
Türkiye dağılımı : K. ve KD. Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkasya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
BOLU, IĞDIR, KARS, KARABÜK, KASTAMONU, AĞRI, AMASYA, ARTVİN, ERZURUM, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, ORDU, RİZE, TRABZON
Based on Grids:
A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B10