Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Apiaceae
Genus : Eryngium L.
Taxon : Eryngium billardieri DELAR.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Apiales
Family Apiaceae
Genus Eryngium
Species Eryngium billardieri DELAR.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-8
Habitat : kayalık yamaçlar, stepler, nadas tarlalar
Yükseklik : 1400-3810
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : Lübnan, Anti-Lübnan, Ermenistan, K. Ö KB. ve B. İran, K. Irak, Afganistan, Pakistan, Kaşmir

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ARDAHAN, HAKKARİ, ERZURUM, KAHRAMANMARAŞ, MUŞ, TUNCELİ, VAN, BAYBURT
Based on Grids:
A8, A9, B7, B8, B9, C6, C9, C10