Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Apiaceae
Genus : Echinophora L.
Taxon : Echinophora orientalis HEDGE ET LAMOND

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-8
Habitat : kuru çakıllı ekseriya tuzlu tepeler, kumlu stepler, nadas tarlalar
Yükseklik : 1300-2000
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : Ermenistan, KB. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, KARS, BİTLİS, VAN
Based on Grids:
A9, B9, B10