Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Apiaceae
Genus : Grammosciadium DC.
Taxon : Grammosciadium daucoides DC.

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-6
Habitat : taşlı tepeyanları, nemli çayırlar
Yükseklik : 1200-2400
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D., O. ve G. Anadolu
Genel Dağılımı : Gürcistan, Ermenistan, K. Irak

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KİLİS, KARS, BİTLİS, AĞRI, DİYARBAKIR, ERZİNCAN, GÜMÜŞHANE, KONYA, MALATYA, MUŞ, SİVAS, ŞANLIURFA, BAYBURT
Based on Grids:
A6, A7, A8, A9, B6, B7, B8, B9, C4, C6, C7