Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Apiaceae
Genus : Grammosciadium DC.
Taxon : Grammosciadium platycarpum BOISS. ET HAUSSKN.

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-7
Habitat : yamaçlar, kayalık mağmatik yamaçlar, çayırlar
Yükseklik : 1500-2200
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : Ermenistan, K., KB. ve B. İran, K. Irak

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, BİTLİS, ERZİNCAN, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, MALATYA, KAHRAMANMARAŞ, VAN, BAYBURT
Based on Grids:
A7, A8, B6, B7, B8, B9, C6, C10