Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Papaveraceae
Genus : Papaver L.
Taxon : Papaver curviscapum NABELEK

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Magnoliidae
Order Papaverales
Family Papaveraceae
Genus Papaver
Species Papaver curviscapum NABELEK

General Taxon Information
Ömür : İki yıllık
Yapı : otsu
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-6
Habitat : kaya yarıkları
Yükseklik : 1500-1500
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : K. Irak

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ
Based on Grids:
C9, C10