Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Apiaceae
Genus : Fuernrohria C. KOCH
Taxon : Fuernrohria setifolia C. KOCH

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-7
Habitat : sulu çayırlar, orman açıklıkları, tarlayanları
Yükseklik : 850-2100
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : K. ve Karasal Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkasya, Gürcistan, Ermenistan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KARS, HAKKARİ, KASTAMONU, AĞRI, AMASYA, ANKARA, GÜMÜŞHANE, MUŞ
Based on Grids:
A4, A5, A6, A7, A9, B4, B8, B9, C10