Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Apiaceae
Genus : Smyrniopsis BOISS.
Taxon : Smyrniopsis cachroides BOISS.

Vernacular Names of The Taxon
Yabani Kereviz

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : İki yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-6
Habitat : tahıl tarlaları, kumlu yolkenarları
Yükseklik : 500-900
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : Suriye Çöl, K. Irak, Ürdün

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ŞIRNAK, ADIYAMAN, DİYARBAKIR, ELAZIĞ, HATAY, ŞANLIURFA
Based on Grids:
B7, C6, C7, C8, C9