Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Apiaceae
Genus : Carum L.
Taxon : Carum caucasicum (BIEB.) BOISS.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Apiales
Family Apiaceae
Genus Carum
Species Carum caucasicum (BIEB.) BOISS.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 8-8
Habitat : ıslak çukurlar, kayalık ve turf yamaçlar
Yükseklik : 2750-3200
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : KD. ve GD. Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkasya, K. İran, K. Irak

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, ARTVİN, RİZE
Based on Grids:
A8, A9, C10