Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Apiaceae
Genus : Chamaesciadium C. A. MEYER
Taxon : Chamaesciadium acaule (BIEB.) BOISS.

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-7
Habitat : kayalık turf, otlaklar
Yükseklik : 2000-4000
Endemik : Endemik değil
Element : Hirkan-Karadeniz
Türkiye dağılımı : KD. Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkasya, K. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, ARDAHAN, AĞRI, ARTVİN, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, RİZE, TRABZON, BAYBURT
Based on Grids:
A7, A8, A9, B9, B10