Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Apiaceae
Genus : Pimpinella L.
Taxon : Pimpinella aurea DC.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Apiales
Family Apiaceae
Genus Pimpinella
Species Pimpinella aurea DC.

General Taxon Information
Ömür : İki veya Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-7
Habitat : kayalık yamaçlar, araziler
Yükseklik : 1400-2000
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : Gürcistan, Ermenistan, K. ve B. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KARS, HAKKARİ, AĞRI, VAN
Based on Grids:
A9, B9, B10, C9