Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Papaveraceae
Genus : Papaver L.
Taxon : Papaver commutatum FISCH. ET C. A. MEY. subsp. commutatum

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Magnoliidae
Order Papaverales
Family Papaveraceae
Genus Papaver
Species Papaver commutatum FISCH. ET C. A. MEY.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : otsu
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-6
Habitat : çakıllı aşınmış yamaç, tepe yamaç
Yükseklik : 1000-1800
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : K., O. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : Yunanistan, Kafkasya, K. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, AMASYA, ANKARA, ELAZIĞ, GÜMÜŞHANE, MALATYA
Based on Grids:
A5, A7, B4, B6, B7, C9, C10