Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Apiaceae
Genus : Prangos LINDL.
Taxon : Prangos pabularia LINDL.

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-7
Habitat : çağıllıklar, kayalık, kireçtaşlı yamaçlar
Yükseklik : 780-3000
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D., O. ve G. Anadolu
Genel Dağılımı : Ermenistan, K. Irak, İran, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Türkistan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KARS, HAKKARİ, ŞIRNAK, BİTLİS, ERZURUM, KAYSERİ, TUNCELİ, VAN, BAYBURT
Based on Grids:
A8, A9, B6, B7, B8, B9, C5, C9, C10