Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Apiaceae
Genus : Prangos LINDL.
Taxon : Prangos peucedanifolia FENZL

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-6
Habitat : kayalık, ekseriya kalkerli yamaçlar
Yükseklik : 1000-1000
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : G. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : K. Irak

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
MARDİN, SİİRT, DİYARBAKIR, ELAZIĞ, MALATYA, ŞANLIURFA
Based on Grids:
B7, B9, C5, C6, C7, C8