Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Apiaceae
Genus : Hippomarathrum LINK
Taxon : Hippomarathrum microcarpum (BIEB.) FEDTSCH.

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : çalı
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-8
Habitat : araziler, kayalık yamaçlar
Yükseklik : 1100-2700
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : KD., D. ve G. Anadolu
Genel Dağılımı : Anti-Lübnan, Kafkasya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, ARDAHAN, BİTLİS, AĞRI, ARTVİN, BİNGÖL, ERZİNCAN, GÜMÜŞHANE, HATAY, KAHRAMANMARAŞ, VAN
Based on Grids:
A7, A8, A9, B7, B8, B9, B10, C5