Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Apiaceae
Genus : Bupleurum L.
Taxon : Bupleurum falcatum L. subsp. polyphyllum (LEDEB.) WOLFF

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Apiales
Family Apiaceae
Genus Bupleurum
Species Bupleurum falcatum L.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-8
Habitat : yaprak döken ormanlık yerler ve çalılıklar, çayırlar, kayalık yamaçlar
Yükseklik : 1600-2400
Endemik : Endemik değil
Element : Karadeniz (Dağ)
Türkiye dağılımı : KD. ve D. (Çoğunlukla GD.) Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkasya, KB. İran ?

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KARS, HAKKARİ, BİTLİS, ARTVİN, ERZİNCAN, ERZURUM, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, RİZE, TRABZON
Based on Grids:
A7, A8, A9, B7, B9, C9