Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Apiaceae
Genus : Trinia HOFFM.
Taxon : Trinia scabra BOISS. ET NOE

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : İki yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-7
Habitat : kayalık yamaçlar, otlaklar
Yükseklik : 1000-2800
Endemik : endemik
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : Karasal Anadolu
Genel Dağılımı : Türkiye

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ADANA, KARS, AĞRI, AMASYA, ANKARA, ERZURUM, KAHRAMANMARAŞ, SİVAS, TOKAT, VAN, BAYBURT
Based on Grids:
A5, A6, A8, A9, B6, B8, B9, B10