Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Apiaceae
Genus : Ferulago W. KOCH
Taxon : Ferulago macrocarpa (FENZL) BOISS.

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-6
Habitat : bozkır, nadas tarlaları
Yükseklik : 300-700
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : GD. Anadolu
Genel Dağılımı : B. İran, Suriye, K. Irak

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ŞIRNAK, DİYARBAKIR, ŞANLIURFA
Based on Grids:
B8, C7, C8, C9