Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Apiaceae
Genus : Malabaila HOFFM.
Taxon : Malabaila dasyantha (C. KOCH) GROSSH.

Vernacular Names of The Taxon
Dudakpatlatan (Hamur-Ağrı)

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-6
Habitat : kireçtaşı yamaçlar, nadas tarlaları
Yükseklik : 1650-2300
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : KD. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : Ermenistan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KARS, AĞRI, ERZURUM, GÜMÜŞHANE, VAN
Based on Grids:
A7, A9, B8, B9, B10