Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Apiaceae
Genus : Heracleum L.
Taxon : Heracleum crenatifolium BOISS.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Apiales
Family Apiaceae
Genus Heracleum
Species Heracleum crenatifolium BOISS.

General Taxon Information
Ömür : İki yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-6
Habitat : dağlardaki orman kenarları, çayırlık, dere yakınları
Yükseklik : 2400-2400
Endemik : endemik
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : KD. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : Türkiye

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
BİTLİS, AĞRI, TRABZON, BAYBURT
Based on Grids:
A7, A8, B9