Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Araliaceae
Genus : Hedera L.
Taxon : Hedera colchica (C. KOCH) C. KOCH

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Apiales
Family Araliaceae
Genus Hedera
Species Hedera colchica (C. KOCH) C. KOCH

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : odunsu
Hayat Formu : TIRMANICI
Çiçeklenme : Bilinmiyor
Habitat : kıyılar
Yükseklik : 0-1400
Endemik : Endemik değil
Element : Karadeniz
Türkiye dağılımı : K. Anadolu
Genel Dağılımı : B. Kafkasya, Gürcistan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KARABÜK, KASTAMONU, ARTVİN, GİRESUN, ORDU, RİZE, SAKARYA
Based on Grids:
A3, A4, A6, A7, A8, A9