Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Dipsacaceae
Genus : Knautia L.
Taxon : Knautia involucrata SOMM. ET LEV.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Dipsacales
Family Dipsacaceae
Genus Knautia
Species Knautia involucrata SOMM. ET LEV.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-8
Habitat : kayalık yamaçlar, çalı ve açık ormanlar
Yükseklik : 1000-2700
Endemik : Endemik değil
Element : Karadeniz (Dağ)
Türkiye dağılımı : K. Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkasya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KARABÜK, KASTAMONU, ARTVİN, ÇORUM, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, ORDU, RİZE, SİVAS, TRABZON
Based on Grids:
A4, A5, A6, A7, A8, A9, B6