Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Carpesium L.
Taxon : Carpesium abrotanoides L.

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 8-10
Habitat : yolkenarı, boş alan, kestane ormanı, dağ vadileri
Yükseklik : 0-915
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : K. ve G. Anadolu
Genel Dağılımı : K. İtalya, Yugoslaveyaa, Macaristan, Gürcistan, Azerbaycan, Çin, Japonya, Hindistan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
GİRESUN, HATAY, KOCAELİ, RİZE, TRABZON
Based on Grids:
A2, A7, A8, C6