Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Phagnalon CASS.
Taxon : Phagnalon kotschyi SCHULTZ BIP. EX BOISS.

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : çalı veya yarıçalı
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 8-8
Habitat : kaya yarıkları, yamaçlar
Yükseklik : 1760-2135
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : GD. Anadolu
Genel Dağılımı : Lübnan, K. Irak, KB. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, SİİRT, VAN
Based on Grids:
C10