Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Papaveraceae
Genus : Fumaria L.
Taxon : Fumaria schleicheri SOYER-WILLEMET.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Magnoliidae
Order Papaverales
Family Fumariaceae
Genus Fumaria
Species Fumaria schleicheri SOYER-WILLEMET.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : otsu
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-6
Habitat : kayalık volkan yamaç, toprak kenarı, plantasyon alanı
Yükseklik : 1500-1700
Endemik : Endemik değil
Element : Avrupa-Sibirya
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : Avrupa (50 Derece Kuzeye Kadar), Kafkasya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, AĞRI, VAN
Based on Grids:
B9, B10