Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Solidago L.
Taxon : Solidago virgaurea L. subsp. alpestris (WALDST. ET KIT.) GAUDIN

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Solidago
Species Solidago virgaurea L.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 8-9
Habitat : çimenlik, kaya arası ve koru açıklığı
Yükseklik : 1900-3200
Endemik : Endemik değil
Element : Avrupa-Sibirya
Türkiye dağılımı : K. ve D. Anadolu, 35 Derece.D.´nun Doğusu
Genel Dağılımı : Avrupa, Ilıman Asya, KB. Afrika

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
AĞRI, AMASYA, ARTVİN, ERZİNCAN, ERZURUM, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, ORDU, RİZE, SİVAS, TRABZON
Based on Grids:
A6, A7, A8, B8, B10