Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Aster L.
Taxon : Aster caucasicus WILLD.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Aster
Species Aster caucasicus WILLD.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-8
Habitat : kayalık yamaç ve orman açıklığı veya Rhododendron çalılığı otlakları
Yükseklik : 1700-2440
Endemik : Endemik değil
Element : Karadeniz
Türkiye dağılımı : KD. Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkasya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ARTVİN, GİRESUN, RİZE, TRABZON
Based on Grids:
A7, A8