Bets10 Canli CasinoTrkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Persons
:: Cite TUBIVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Galatella CASS.
Taxon : Galatella punctata (WALDST. ET KIT.) NEES

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-8
Habitat : su kenarlarındaki nemli topraklar, çayırlıklar, tepe yamaçları, dağ stepleri
Yükseklik : 1800-2500
Endemik : Endemik değil
Element : Avrupa-Sibirya ?
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : O. Avrupa-O. Asya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KARS, HAKKARİ, AĞRI, ERZURUM, MUŞ, VAN
Based on Grids:
A8, A9, C10