Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Papaveraceae
Genus : Fumaria L.
Taxon : Fumaria asepala BOISS.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Magnoliidae
Order Papaverales
Family Fumariaceae
Genus Fumaria
Species Fumaria asepala BOISS.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : otsu
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-8
Habitat : tarla, yamaç, bağ
Yükseklik : 500-1700
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : K., G., O. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : Ermenistan, K., B. ve O. İran, B. Suriye, Suriye Çöl

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ADANA, BİTLİS, AMASYA, ANKARA, BURDUR, DİYARBAKIR, GÜMÜŞHANE, KAYSERİ, KAHRAMANMARAŞ, SİVAS, TUNCELİ, ŞANLIURFA, BAYBURT
Based on Grids:
A5, A7, A8, B4, B5, B6, B7, B9, C2, C5, C6, C7, C8