Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Doronicum L.
Taxon : Doronicum maximum BOISS. ET HUET

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Doronicum
Species Doronicum maximum BOISS. ET HUET

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-8
Habitat : su kenarı, kayalık alan
Yükseklik : 2100-2900
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : KD. ve K. Anadolu
Genel Dağılımı : KB. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, ERZURUM, GİRESUN, MUŞ
Based on Grids:
A7, B8, C10