Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Doronicum L.
Taxon : Doronicum tobeyi J. R. EDMONDSON

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Doronicum
Species Doronicum tobeyi J. R. EDMONDSON

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-8
Habitat : dere içi
Yükseklik : 2600-2600
Endemik : endemik
Element : Karadeniz
Türkiye dağılımı : K. Anadolu
Genel Dağılımı : Türkiye

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
GİRESUN
Based on Grids:
A7