Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Senecio L.
Taxon : Senecio hypochionaeus BOISS. var. argaeus (BOISS. ET BAL.) MATTHEWS

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Senecio
Species Senecio hypochionaeus BOISS.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-8
Habitat : kayalık yamaç, otlu yamaç
Yükseklik : 1300-2900
Endemik : endemik
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : K. Anadolu, Karasal Anadolu
Genel Dağılımı : Türkiye

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ERZİNCAN, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, KAYSERİ
Based on Grids:
A7, B5, B7