Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Anthemis L.
Taxon : Anthemis pseudocotula BOISS.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Anthemis
Species Anthemis pseudocotula BOISS.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-8
Habitat : taşlık yamaç, tarla, yolkenarı
Yükseklik : 0-1500
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : Trakya, B., G. ve D. (G. uç) Anadolu
Genel Dağılımı : B. Suriye, Irak, GB. İran, Kıbrıs, Sina, Libya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ADANA, ANTALYA, AYDIN, ÇANAKKALE, HATAY, İÇEL, İZMİR, ŞANLIURFA
Based on Grids:
A1, B1, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7