Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Anthemis L.
Taxon : Anthemis triumfettii (L.) ALL.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Anthemis
Species Anthemis triumfettii (L.) ALL.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-9
Habitat : kayalık yamaçlar, çayırlık, çam ormanı
Yükseklik : 300-2200
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : K. Türkiye, D. Anadolu
Genel Dağılımı : İspanya, G. Fransa, İsviçre, K. İtalya, Romanya, Kafkasya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KARS, HAKKARİ, ÇANKIRI, KASTAMONU, BİTLİS, ANKARA, ERZURUM, ESKİŞEHİR, GİRESUN, KIRKLARELİ, RİZE, SİNOP, TUNCELİ
Based on Grids:
A1, A4, A5, A7, A8, A9, B3, B4, B7, B9, C9, C10