Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
Statistics



Taxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Tanacetum L. (EMEND. BRIQ.)
Taxon : Tanacetum nivale SCHULTZ BIP.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Tanacetum
Species Tanacetum nivale SCHULTZ BIP.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-9
Habitat : kaya boşlukları, uçurumların kuzey tarafında nemli kenarlar
Yükseklik : 1890-3050
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : GD. Anadolu
Genel Dağılımı : K. Irak, K. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
MUŞ
Based on Grids:
B8, C10