Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Tanacetum L. (EMEND. BRIQ.)
Taxon : Tanacetum chiliophyllum (FISCH. ET MEY.) SCHULTZ BIP. var. monocephalum GRIERSON

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Tanacetum
Species Tanacetum chiliophyllum (FISCH. ET MEY.) SCHULTZ BIP.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-8
Habitat : volkanik kaya yamaçları, kireçtaşı uçurum, çıplak shaly yamaç
Yükseklik : 1750-2250
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : GD. Anadolu
Genel Dağılımı : KB. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
AĞRI, VAN
Based on Grids:
B9, B10