Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Tripleurospermum SCHULTZ BIP.
Taxon : Tripleurospermum melanolepis (BOISS. ET BUHSE) POBED.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Tripleurospermum
Species Tripleurospermum melanolepis (BOISS. ET BUHSE) POBED.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-8
Habitat : volkan kraterleri, verimli topraklar, çağıllık, çağlayan
Yükseklik : 1250-4400
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkasya, K. Irak, İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, HAKKARİ, BİTLİS, AĞRI, ARTVİN
Based on Grids:
A9, B9, B10, C9, C10