Bets10 Canli CasinoTrkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Persons
:: Cite TUBIVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Tripleurospermum SCHULTZ BIP.
Taxon : Tripleurospermum disciforme (C. A. MEYER) SCHULTZ BIP.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Tripleurospermum
Species Tripleurospermum disciforme (C. A. MEYER) SCHULTZ BIP.

General Taxon Information
Ömür : İki veya Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-9
Habitat : nemli alanlar (çayırlık, tarla, nehir yatağı), ekin tarlası
Yükseklik : 800-2286
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : Anadolu (K. Türkiye hariç)
Genel Dağılımı : İran, Afganistan, Transhazar, Türkistan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, BİTLİS, AĞRI, ANTALYA, İZMİR, KÜTAHYA, MUĞLA
Based on Grids:
B2, B9, B10, C2, C3, C10