Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Artemisia L.
Taxon : Artemisia vulgaris L.

Vernacular Names of The Taxon
Yavşan Otu,   Ayvadana

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Artemisia
Species Artemisia vulgaris L.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-9
Habitat : boş alan, yolkenarı, nehir kenarı, çalılık yamaç
Yükseklik : 0-2500
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : K. Türkiye, D. Anadolu
Genel Dağılımı : Avrupa, Kafkasya, İran, Türkistan, Sibirya, K. Afrika, K. Amerika

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
İSTANBUL, KARS, HAKKARİ, BURSA, EDİRNE, ELAZIĞ, GİRESUN, MUŞ
Based on Grids:
A1, A2, A7, A8, A9, C9, C10