Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Artemisia L.
Taxon : Artemisia spicigera C. KOCH

Vernacular Names of The Taxon
Yavşan Otu

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Artemisia
Species Artemisia spicigera C. KOCH

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : çalımsı
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-9
Habitat : kurak yamaçlar, step, nadiren tuzlu alan
Yükseklik : 300-2000
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : Karasal Anadolu
Genel Dağılımı : Ermenistan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KARS, HAKKARİ, BİTLİS, AĞRI, ANKARA, ERZİNCAN, ERZURUM, KONYA, KAHRAMANMARAŞ, SİNOP
Based on Grids:
A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B4, B5, B6, B7, B9, B10, C9