Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Gundelia L.
Taxon : Gundelia tournefortii L. var. tournefortii L.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Gundelia
Species Gundelia tournefortii L.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-6
Habitat : kayalık kireçtaşı yamaç, volkanik yamaç, step, tuzlu göl yakını, orman açıklığı, nadas tarla
Yükseklik : 100-2500
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : Karasal Anadolu, G. Anadolu
Genel Dağılımı : Transkafkasya, Kıbrıs, B. Suriye, Suriye Çöl, K. Irak, İran, Transhazar

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, AĞRI, ANKARA, ANTALYA, ERZİNCAN, ERZURUM, ESKİŞEHİR, HATAY, İÇEL, KAYSERİ, KONYA, SİVAS
Based on Grids:
A4, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C3, C4, C5, C6, C9, C10