Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Cousinia CASS.
Taxon : Cousinia aintabensis BOISS. ET HAUSSKN.

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : İki veya Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-7
Habitat : taşlık yamaç, Quercus koruluğu
Yükseklik : 600-1350
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : GD. Anadolu (Mezopotamya)
Genel Dağılımı : K. Suriye

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
GAZİANTEP, MARDİN, BATMAN, ŞIRNAK, MALATYA
Based on Grids:
B8, C6, C7, C8, C9